İNTERNET WEB SİTESİ MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Bu sayfaya erişim ve bu sayfayı kullanımınız ile, bu sayfa aracılığı ile yaptığınız tüm alışverişler, aşağıdaki kayıt ve şartlar ile tüm uygulanabilir kanunlara konu teşkil eder. Bu kayıt ve şartlar önceden haber verilmeksizin her zaman değiştirilebilir.

 

TR.CELENESBYSWEDEN.COM

SÖZLEŞME METNİ

 

MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

 

SATICI

Carex Bitkisel Ürünler ve Kozmetik San. Tic. Ltd. Şti.

FSM Mahallesi Poligon Cad. No 8, BUYAKA C KULE – KAT 8 34771 Ümraniye/İstanbul/Türkiye

Vergi Dairesi: Sarıgazi

Vergi Numarası: 2030303421

Ticaret Sicil No: 772597

Telefon: (216) 527 3922 Faks: (216) 527 7406

Web Adresi: tr.celenesbysweden.com

E-posta: [email protected]

 

ALICI

Adı/Soyadı varsa ünvanı, adresi, telefonu ve e-posta bilgileri, tr.celenesbysweden.com adresinde üyelik sırasında verdiğiniz bilgiler olarak doğru kabul edilir.

 

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU:

İş bu sözleşmenin konusu, Alıcı’nın Satıcı’ya ait tr.celenesbysweden.com web sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine sözleşmede satış fiyatı belirtilen mal/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Alıcı, satışa konu mal/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal/hizmeti sipariş verdiğini işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. tr.celenesbysweden.com sitesinde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

 

MADDE 3- SÖZLEŞME TARİHİ:

Sözleşme tarihi, Alıcı tarafından siparişin verildiği tarih olan sipariş tarihidir.

 

MADDE 4- MAL/HİZMETiN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ:

Ürün, Alıcının faturalama ekranında “Teslimat” kısmında belirtmiş olduğu teslimat adresine teslim edilecektir.

 

MADDE 5- TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI:

Teslimat masrafları Alıcıya aittir. Satıcı, web sitesinde ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafı Satıcıya aittir. Teslimat; stokun müsait olması ve mal bedelinin Satıcının hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. Satıcı, mal/hizmeti, siparişinden itibaren 3 (Üç) iş günü içinde kargoya teslim eder ve iş akışının gerektirmesi halinde ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. Herhangi bir nedenle mal/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı mal/hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

 

MADDE 6- ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ:

Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan Mal/hizmetin hasarlı olduğuna ilişkin herhangi bir tutanak tutulmaması halinde ürünün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, Alıcıya aittir. Mal/hizmetin tesliminden sonra Alıcıya ait kredi kartının Alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal/hizmet bedelini Satıcıya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal/hizmeti 3 (Üç) gün içinde Satıcıya göndermekle yükümlüdür. Bu takdirde teslimat giderleri Alıcıya aittir.

 

MADDE 7- SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ:

Satıcı, sözleşme konusu mal/hizmetin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu mal/hizmet, Alıcıdan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, Alıcı bu hususu açıkça belirtmekle yükümlü olup teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz. Alıcı, Mal/hizmeti eline ulaştıktan sonraki 14 (ondört) gün içinde iade edebilir. Satıcı, cayma durumunda mal/hizmetin kendisine ulaşmasından sonraki 14 (ondört) gün içinde mal/hizmet bedelini, faturayı da iletmek kaydıyla iade eder. Satıcı, mal/hizmeti haklı gerekçelerle sözleşmedeki ifa süresi dolmadan Alıcıya eşit kalite ve fiyatta tedarik edebilir. Satıcı ifa imkansızlığı bulunması halinde mal/hizmetin ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, sözleşmenin ifa süresi dolmadan Alıcıya bildirir. Ödenen bedel ve varsa belgeler 14(ondört) iş günü içinde iade edilir. Garanti belgesi ile satılan mal/hizmetlerden arızalı veya bozuk olan mal/hizmetler, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için Satıcıya gönderilebilir, bu takdirde teslimat giderleri Satıcı tarafından karşılanacaktır. Tüketici’nin Satıcı’nın keyfiyetine göre düzenlemiş olduğu kampanyaları, Tüketici’ye vermiş ve/veya iletmiş olduğu kupon, kupon kodlarını kötü niyetli bir şekilde kullanması/kullandırtması, Satıcı’nın iyiniyetini suistimal etmesi/ettirmesi halinde, Satıcı bahse konu aykırı işlemleri bertaraf etmek maksadı ile satış iptali de dahil bilcümle gerekli işlemleri gerçekleştirebilecektir. Ancak aykırı işlemin sonucunda Tüketici’nin Satıcı aktifi aleyhine zenginleşmesi halinde işbu zenginleşmeyi talebin Tüketici’ye ulaştığı tarihten itibaren 3 (üç) işgünü içerisinde Tüketici, Satıcı’ya iade edecektir. Aksi halde Satıcı iş bu zenginleşmenin iadesi ve Tüketici’nin müeyyidelendirilmesi zımnında bilcümle hukuki ve cezai yollara başvurabilecektir. Tüketici, işbu maddede belirtilen hususları kabul ettiğini ve herhangi bir itiraz hakkının bulunmadığını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

MADDE 8- SÖZLEŞMEYE KONU MAL/HİZMETİN ÖZELLİKLERİ:

Mal/hizmetin Cinsi ve Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi ve Tüm Vergiler Dahil Satış Bedeli iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturanın tarihinde tr.celenesbysweden.com adlı web sitesindeki mal/hizmet tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde belirtildiği gibidir.

 

MADDE 9- MAL/HİZMETİN PEŞİN FİYATI:

Mal/hizmetin peşin fiyatı sipariş ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

 

MADDE 10- VADELİ FİYAT:

Mal/hizmetin satış fiyatına yapılan vadeye göre fiyatı ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

 

MADDE 11- FAİZ:

Her yıl Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin belirlediği faiz oranından ve her halde %30’dan fazla olamaz. Alıcı çalıştığı bankaya karşı 13.Madde hükmünce sorumludur.

 

MADDE 12- PEŞİNAT TUTARI:

Mal/hizmetin peşinat tutarı sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

 

MADDE 13- ÖDEME PLANI:

Alıcının, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda siteden seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, Alıcı ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile Alıcı arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. Alıcı, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

 

MADDE 14- CAYMA HAKKI:

Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmetin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (ondört) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde Satıcıya faks, e-posta veya (212) 325 87 87 nolu telefon yolu ile bildirimde bulunulması ve mal/hizmetin 15.Madde hükümleri çerçevesinde ve is bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve tr.celenesbysweden.com web sitesinde yayınlanmış olan ön bilgiler gereğince, kesinlikle kullanılmamış, dış ambalajları bozulmamış, ürün koruma bantları zarar görmemiş olmalıdır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya Alıcıya teslim edilen mal/hizmete ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur. Cayma hakkının kullanıldığı mal/hizmetin Satıcı’ya ulaşmasını takip eden 14 (ondört) iş günü içinde mal/hizmet bedeli Alıcıya iade edilir. Ancak Alıcı, cayma bildirimini yönelttiği tarihten itibaren 10(on) gün içinde malı Satıcı’ya iade etmek zorundadır. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen mal/hizmetin teslimat bedeli Satıcı tarafından karşılanır. Alıcı tarafından fatura aslı gönderilmezse, mal/hizmet iade edilemez. Faturasız iade edilen mal/hizmet, kargo ücreti Alıcı tarafından karşılanmak üzere geri gönderilir. Bunların dışında Alıcı, satın almış olduğu üründe yaşadığı her türlü memnuniyetsizlik durumunda [email protected] adresinden Satıcı ile temasa geçer. Kendisine konuyla ilgili Satıcı tarafından dönüş yapılır.

 

MADDE 15- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK MAL/HIZMETLER:

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek mal/hizmetler, hızla bozulan ve son kullanma tarihi geçen mal/hizmetler, tek kullanımlık mal/hizmetler, tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan kozmetik malzemelerinde cayma hakkının kullanılabilmesi için mal/hizmetin ambalajının açılmamış, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları şartı bulunmaktadır.

 

MADDE 16- TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI:

Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karsı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekalet ücreti ile bilcümle zararlarını Alıcıdan talep edebilir ve her koşulda Alıcının borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

 

MADDE 17- YETKİLİ MAHKEME:

ALICI, aynı zamanda 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun’nun ve 27.11.2014 Tarih ve 29188 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmelik hükümleri çerçevesinde tüketici sıfatını taşıyor ise; dilerse şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri gereğince ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde, Tüketicilerin mal/hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne veya Tüketici Mahkemesi’ne yapabilirler. Tüketici sıfatına haiz olmayan ALICI’lar bakımından Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu hükümleri çerçevesinde yasal yollara müracaat söz konusu olacaktır. Siparişin gerçekleşmesi durumunda Alıcı işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

 

SATICI : Carex Bitkisel Ürünler ve Kozmetik San. Tic. Ltd. Şti.

 

ALICI :

Adı Soyadı tr.celenesbysweden.com adresinde üyelik sırasında verdiğiniz bilgiler olarak doğru kabul edilir.

 

FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI

Bu sayfaya dahil edilen tüm özgün içerik, yazılı metin, grafikler, logolar, buton ikonları, görüntüler ve yazılım gibi, Celenes veya tedarikçilere ait olup Türkiye Cumhuriyeti ve uluslararası telif hakları yasaları ile korunmaktadır. Bu sayfadaki içeriğin ve yazılımın sadece alışveriş kaynağı olarak kullanılmasına izin verilir, başka hiçbir sebeple kullanılamaz. Bu site dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak üyeler tarafından sağlanan bilgiler ve bu sitenin (sınırlı olmamak kaydıyla “Celenes VERİ TABANI”, ” Celenes ARAYÜZÜ”, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden “Celenes’in telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) “Celenes’e ait ve/veya “Celenes” tarafından üçüncü bir kişiden lisans altına alınmıştır. Kullanıcılar, “Celenes” hizmetlerini, “Celenes” bilgilerini ve “Celenes”in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının Celenes’in hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. Kullanıcılar, “Celenes” tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde “Celenes”in telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

“Celenes”; “Celenes” hizmetleri, “Celenes” bilgileri, “Celenes” telif haklarına tabi çalışmaları, “Celenes” ticari markaları, “Celenes” ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

tr.celenesbysweden.com internet sitesi yazılım ve tasarımı Celenes mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

 

TİCARİ MARKALAR

Bu sayfada belirtilmiş ticari markalar, Türkiye Cumhuriyeti, A.B.D., Fransa ve diğer ülkelerde bulunan Celenes ve diğerlerinin tescilli ve tescilsiz ticari markalarıdır. Celenes grafikleri, logoları, sayfa başlıkları, buton ikonları, yazılı metinler ve servis isimleri Celenes’in ticari markaları veya ticaret giysisidir. Bu sayfada gösterilen ticari markaların sahibi olabilecek Celenes veya bunun gibi üçüncü şahısların önceden yazılı muvafakatleri olmaksızın bu sayfanın içerdiği hiçbir şey herhangi bir ruhsat veya ticari marka ya da ticaret giysisini kullanma hakkını vermek şeklinde yorumlanamaz. Bu sayfada yer alan Celenes veya onun yan kuruluşlarının sahibi olmadığı diğer ticari markalar, ayrı ayrı sahiplerinin mülkiyetinde olup, sözü geçen mal sahipleri Celenes veya onun yan kuruluşları ile bağlı, birleşmiş, alakadar veya finanse edilmiş olmayabilirler.

 

TELİF HAKKI ŞİKAYETLERİ

Celenes ve bağlı kuruluşlar üçüncü şahısların fikri mülkiyet haklarına saygılıdır. Eğer çalışmanızın herhangi bir şekilde telif hakkı ihlali teşkil ettiğini düşünüyorsanız, lütfen bize [email protected] adresinden ulaşın.

 

SAYFANIN İÇERİĞİ

Celenes ve onun yan kuruluşları mümkün olduğunca doğru ve eksiksiz olmaya çalışırlar. Ancak, Celenes bu sayfanın içeriğinin doğru, tamamlanmış, güvenilir, geçerli veya hatasız olduğunu garanti etmemektedir. Bu sayfada listelenen ürünlerin tarif ve fiyatlarının doğruluğu sağlanmaya çalışılsa da bazen hata olabilmektedir ve bir veya birkaç ürün için yanlış ürün tarifi veya yanlış fiyat listelenmiş olabilmektedir. Listelenen fiyatın yanlış olması gibi bir hata yapıldığı durumda, sipariş Celenes’e ulaştığında doğru fiyat veya ürün bilgisi müşteriye bilgilendirmeye çalışılacaktır. Eğer ürün bilgisi veya gerçek fiyat sayfada listelenen ürün bilgisi ve fiyatından farklı ise müşteri hiçbir yükümlülüğe gerek kalmaksızın siparişini iptal edebilir.

 

SİPARİŞ ONAYI

Sipariş onay e-postasında yer alan bilgiler stok dahilinde olduğunun ya da sayfada veya herhangi bir katalogda veya diğer reklamlarda ilan edilen fiyat veya şartlarla herhangi başka bir şekilde mevcut olduğunun onayını teşkil etmez. Celenes önceden haber vermeksizin herhangi bir ürünün sipariş miktarını sınırlama ve/veya herhangi bir müşteriye hizmet vermekten imtina etme hakkını saklı tutar. Herhangi bir siparişin onayından önce verilen bilgilerin doğrulanması zorunlu tutulabilir.

 

GARANTİLERİN (TEMİNATLARIN) İTİRAZI VE HÜKÜMLÜLÜĞÜN SINIRI

Bu sayfa Celenes tarafından “as is” ve “as available” temelinde sağlanmıştır. Celenes bu sayfanın işleyişi ile veya sayfaya dahil olan bilgi, içerik, materyal veya ürünler ile ilgili hiçbir sarih veya zımni gösterim veya garantiler yapmamıştır. Bu sayfayı kullanımınızın yalnız kendi riskinizde olduğunu açıkça kabul edersiniz.

 

Uygulanabilen kanunların müsaade ettiği en geniş kapsama göre Celenes zımni ortalama kalite garantilerini ve “belirli bir amaç için uygunluk dahil ama sınırlı olmamak üzere sarih veya zımni tüm garantileri reddetmektedir. Celenes bu sayfanın kullanımı sonucu ortaya çıkan, doğrudan, dolaylı, tesadüfi, cezayı gerektirici ve fiilin sonucu ortaya çıkan ve kesinleşmiş bir mahkeme hükmüne bağlanan zararlar dahil ama sınırlı olmamak üzere, bu kayıt ve şartlarda özellikle öngörülmüş olanlar hariç herhangi bir zarardan sorumlu olmayacaktır.

 

Bazı yasalar zımni garantileri veya belirli zararların sınırlanmasına ya da hariç tutulmasına izin vermemektedir. Sözü geçen yasalar size uygulanabiliyorsa, yukarıdaki itirazların, ihraçların veya sınırlamaların bir kısmı ya da tamamı size uygulanmayacak ve size bazı ilave haklar tanınabilecektir. Celenes ayrıca hiçbir sorumluluk kabul etmez ve bu sayfaya giriş, kullanım, tarama ve herhangi bir materyal, veri, metin, görüntü, video veya işitsel yükleme yapıldığında bilgisayar teçhizatınıza veya diğer mülklere gelen herhangi bir zarardan veya virüs bulaşmasından sorumlu tutulamaz.

 

Celenes bu sayfaya link edilmiş diğer sayfaları incelememiştir ve bu sayfaya link edilmiş site dışı sayfaların veya herhangi diğer bir sayfanın içeriğinden sorumlu tutulamaz. Link edilmiş veya site dışı sayfaları kullanımınız kendi mesuliyetiniz altındadır. Celenes’in ana sayfasına veya diğer sayfalarına tr.celenesbysweden.com’nin önceden yazılı muvafakatini almadan link etmeye izin verilmemektedir.

 

UYGULANABİLİR HUKUK

Celenes’i ziyaret etmekle, kanunlar ihtilafı kurallarını hiçe sayarak Türkiye Cumhuriyeti’nin kanunlarının söz edilen kullanım şartlarında ve Celenes ile onun yan kuruluşlarıyla sizin aranızda çıkabilecek her türlü ihtilafta hakim olacağını ve bu sayfa veya bu sayfa aracılığı ile aldığınız tüm ürünlerde kabul edersiniz.

GİZLİLİK POLİTİKASI – SİZE TAAHHÜDÜMÜZ

tr.celenesbysweden.com hangi kişisel bilgileri topluyor?

 

Size hizmetimiz bir bölümü olarak, web sitemizden bize naklettiğiniz ve internet tarayıcınızdan bize gelen tüm bilgileri alıyor ve saklıyoruz. Topladığımız kesin bilgiler kullanıcıdan kullanıcıya değişmekle birlikte, bu bilgiler isminiz, telefon numaranız, e-posta adresiniz, sayfamıza ulaşmak için kullandığınız IP (internet protokolü) adresleriniz, bu sayfa için kullanıcı adınız ve şifreniz, teslimat ve fatura adresiniz, web tarayıcısı tipi ve versiyonu gibi bilgisayar ve bağlantı bilgileriniz, işletim sisteminiz, sizi sayfamıza aktaran web adresleri ve alışveriş geçmişiniz gibi bilgiler içerebilir.

 

Belirli bilgilerinizi bize göndermemeyi tercih edebilirsiniz. Ancak, eğer bazı özellikleri kullanmak için gerekli olan bilgileri vermezseniz, web sayfamızın bu özelliklerinden yararlanamayabilirsiniz.

Birçok web sayfası gibi, biz de çerezler denen harfler ve numaraların birleşmesinden oluşan internet sunucularından internet tarayıcılarına verilen ve internet tarayıcısının her yeni sayfa açıldığında internet sunucusuna geri gönderdiği ve sayfayı ziyaret eden kullanıcının tanınmasına yarayan çerezler kullanıyoruz. Bizim sayfamızdan bu çerezleri almak istemezseniz, tarayıcınızı onları reddetmek üzere ayarlayabileceğiniz gibi internet sayfalarını anonim olarak gezmenizi sağlayacak başka bir araç da kullanabilirsiniz.

 

Başka kaynaklardan da sizin hakkınızda bilgi edinebiliriz ve sizin hakkında kaydettiğimiz bilgilere ekleriz ancak bu her durumda bilgilerinizin araştırılması yükümlülüğünü tarafımıza yüklememektedir. Örneğin, zaman zaman sevkiyat şirketlerinden güncellenmiş sevkiyat ve adres bilgileri alırız. Bu bilgileri ileride sizlere daha iyi hizmet verebilmek için saklarız.

 

ÇOCUKLAR HAKKINDA ÖZEL BİR NOT

13 Yaşından küçük olduğunu bildiğimiz çocuklar hakkında teşhis edilebilir kişisel bilgi toplamayız. Çocukların çevrimiçi deneyimlerinde ebeveynlerin önemli bir rol oynaması ve çevrimiçi sayfaların kendi çocuklarının gizliliğine saygı gösterdiğinden emin olmak için faaliyetlerini izlemeleri gerektiğini düşünüyoruz.

 

3-D ÖDEME

3D Secure, online alışverişinizin güvenliği için kart kuruluşları tarafından geliştirilmiş güvenli ödeme sistemidir. Bu uygulama Visa kredi kartları için “Verified by VISA”, Mastercard kredi kartı için ise “SecureCode” olarak adlandırılır. Bu yöntem ile yapılan alışverişlerde kart sahibi, yapılan alışverişi kendisine verilen özel bir kod ile onaylaması gerekir.

Ödemenin gerçekleştirilmesi için müşteri tarafından girilen bilgiler (Örnek: Kredi kartı numarası, güvenlik numarası, 3D şifresi vs.) firmamız tarafından saklanmamaktadır. Bu bilgiler aracısız olarak, SSL tabanlı kodlama ile şifrelenmiş olarak anlaşmalı olduğumuz bankalara aktarılmaktadır.

 

TSL 1.0 VE SSL 3.0 256 BİT

Aktarım katmanı güvenliği (TLS), eski Güvenli Yuva Katmanı (SSL) denilen, açık ağlar üzerinden iletişim, internet gibi gizlilik ve veri bütünlüğünü destekleyen bir şifreleme protokolüdür. Bu sayede, ödeme bilgileriniz güvenli ve eksiksiz bir şekilde şifrelenerek ilgili bankaya iletilir. Alışverişinizin başından son anına kadar isim, soy isim, kredi kartı numarası gibi girmiş olduğunuz tüm bilgilerinizin güvenliği sağlanmış olur.

 

Celenes TOPLADIĞI KİŞİSEL BİLGİLERİ NASIL KULLANIYOR?

Daha önce belirtildiği gibi, izin verdiğiniz ölçüde topladığımız bilgilerin büyük bir çoğunluğunu sizlere hizmet sağlamak amacıyla saklıyoruz. Örneğin, bizden satın aldığınız ürünleri yollamak amacıyla sevkiyat adresinizi saklıyoruz. Buna ek olarak, hizmetimizi iyileştirmek ve korumak veya pazarlama faaliyetleri için hizmet kullanımı ile ilgili edindiğimiz verileri toplayabiliriz. Ancak, belirtilen kullanımlar herhangi bir kişisel teşhis edilebilir bilgilerinizi açığa çıkarmayacaktır.

En güncel alışveriş fırsatlarını sunma çabasıyla, Celenes ürünleri, hizmeti ve etkinlikleri ile ilgili haberleri ulaştırmak için sizinle temasa geçebiliriz. Bu e-postaları almak istemezseniz, lütfen [email protected] adresinden bize ulaşın veya sadece Celenes tarafından aldığınız herhangi bir e-postadaki link aracılığıyla abonelikten çıkabilirsiniz.

 

Genel olarak, kanunen gerekmedikçe size ait hiçbir kimlik bilgilerinizi (e-posta adresiniz dahil) bir başka şirkete (iş ailemiz ve yan kuruluşlarımız hariç) vermeyiz. Ancak, kanunen gerekli hallerde bazı durumlarda kimlik bilgilerinizi üçüncü şahıslara açıklamak zorunda kalabileceğimizi bilmenizi isteriz.

 

Öncelikle, bazen başka şirketleri bizim adımıza görevler; siparişleri yerine getirmek, paketleri teslim etmek, müşteri hizmetleri sağlamak, posta veya e-posta göndermek, kredi kartı ödemelerini gerçekleştirmek ve işle ilgili diğer görevler gibi; yapmak için istihdam edebiliriz. Bu şirketlerle sizin bilgilerinizi paylaştığımızda, görevlerini yapabilmeleri için kişisel bilgilere giriş izni vereceğiz, ama bu bilgileri başka herhangi bir sebep için kullanma izni vermeyeceğiz.

İkinci olarak, bazen o kullanıcının Celenes’in ya da Diğer Celenes kullanıcılarının ya da başkalarının mülklerine zarar verdiğini ya da müdahale ettiğini veya herhangi bir yasayı, yönetmeliği veya kullanım şartlarımızı yada Celenes’in herhangi bir hakkını ya da fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiğini düşünürsek, bir kullanıcının kimliğini (veya o kişi hakkında bildiğimiz diğer bilgileri) açıklayabiliriz.

 

Üçüncü olarak, şirketin malvarlığının tümünün veya önemli bir bölümünün satılması veya şirketin diğer şirketlerle ortak marka, ortak Pazar ya da Celenes’in ve diğer ürün ve hizmetlerin satışını yükseltmek için anlaşma ya da ortak teşebbüs yaptığı durumlarda “tr.celenesbysweden.com” tüm kimlik bilgileri dahil olmak üzere topladığı bilgileri aktarabilecektir.

Dördüncü olarak, Celenes ayrıca sizin sarih muvafakatiniz ile kimlik bilgilerinizi açıklayabilir. Bu muvafakati ararsak, bunu açıkça, tam olarak hangi bilgilerin açıklanacağını anlatarak, bilgilerinizi açıklamak istediğimiz kişiyi ve açıklama nedenlerimizi belirterek yapacağız.